Terapier

Terapier

Da udbuddet af terapier i Danmark efter hånden er stort - og for nogle måske uover­skueligt - vil jeg her kort omtale de terapier, jeg arbejder mest med i min klinik. Hvis du kigger ned over siden og tænker, "hold da op, der er mange ting", så scan og læs det, der lige falder i øjnene. Jeg har arbejdet med alternative behandlingsmetoder siden sidst i 70'erne, og med årene bliver det jo altså til en slat. Lad dig ikke afskrække af det.

Ofte vil en session bestå af flere forskellige terapier, og det kan være svært forud for en terapisession at beslutte, hvilken terapi, der vil være mest hensigtsmæssig. Det aftales løst på forhånd enten ved tidsbestillingen eller ved ankomsten.
Vigtigt at vide er dog, at du aldrig vil blive udsat for noget, du ikke ønsker! Du vil altid først blive spurgt, om du f.eks. har lyst til at blive healet,  om vi skal se på, hvad f.eks. horoskopet, hvad tarotkortene kan bibringe, eller om jeg skal gå ind og kigge clairvoyant på dit energifelt, før jeg gør det. Hele tiden arbejder jeg med stor respekt for klienten.

Dybdeterapi / Samtaleterapi

Dybdeterapi er et begreb, der er udviklet af Estrid og Sten Norby, og er en samlet beteg­nelse for de terapeutiske teknikker, de gennem mange år har anvendt og udviklet i deres tera­peutiske trænings
grupper. Terapien omfatter terapeutisk samtale, kommunikations teknikker, regression og healing som de væsentligste redskaber.
Gennem samtale klarlægges problemet/problemerne eller udfordringerne, som jeg foretrækker at kalde dem. Dybdeterapi er i høj grad undervisning i, hvordan man lærer at mærke sine grænser, hvad der er bedst for èn selv, og hvordan man kan udnytte sine ressourcer. At lære at sætte ord på sine følelser og vanskeligheder og lære at mærke efter i sit indre - hvad der føles rigtigt og forkert og derefter øve sig i at efterleve det.
Resultatet af et terapiforløb skulle gerne udmunde i en større følelse af vækst og selvværd, en indre glæde og tilfredshed, en god balance mellem det indre og det ydre liv samt en større fokusering på mu­ligheder end på begrænsninger. Bedre evne til at sige til og fra.
I samtaleterapi kan også indgå drømmetydning, horoskoper og de andre terapier, der er nævnt her i folderen.

Intuitiv / Ryste / Healingsmassage

Sensitiv, blid massage som afslapper og forløser bunden energi. Hjælper til større bevidsthed om din krop og de uforløste følelser, der gemmer sig her.

Intuitiv Healing og Reiki healing

Afbalancering af kroppens chakras, hvorved blokeret energi igen kan flyde frit gennem hele kroppen. Ved hjælp af klarføling fornemmer jeg ofte hvilke årsa­ger, der ligger til grund for evt. blokeringer og sygdomme.
Healing giver mulighed for forløsninger af gamle traumer på en blid måde. Healing giver en ro til krop og sjæl og er med til at flytte opmærksomheden ned i kroppen, hvorved healing også har en god virkning på stress. Visualisering, farve og lydøvelser kan indgå.

Visualisering

engel8.png

Her arbejdes med bevidst at ændre negative og uhensigtsmæssige tankemønstre, som skaber fysi­ske og psykiske problemer i hverdagen, ved hjælp af  kinesiologi og NLP- teknikker. Det er her klienten og jeg tit oplever små og store mirakler. En sjov, spændende og energi given­de terapi, der virkelig “flytter” noget.

Kinesiologi

Jeg bruger kinesiologien som testredskab og som hjælp til at ændre gamle mindsets, som skaber ubalancer både fysisk og psykisk. Disse tests er et af mine fortrukne værktøjer, fordi de virkelig udretter "mirakler" på en blid og effektiv måde. Det kan være "negative" tanker som har givet meget fysiske symptomer som f.eks diarre, hovedpine og nakkespændinger, eksem o.m.a. 
Kinesiologien er også et uundværlig redskab, når man arbejder med f.eks. lavt selvværd. Børn synes også det er sjovt, fordi de rent fysisk kan mærke forskellen på, om man tænker positivt eller negativt. Jeg har tidligere med et super godt resultat brugt dem i en gruppe børn på et fritidshjem, og i undervisning på efterskoler og daghøjskoler.

Zoneterapi

Punkter under fødderne masseres og påvirker kroppen, så den healer sig selv. Jeg har gode erfaringer med zoneterapi, som har været mit levebrød tidligere. desværre har det medført at jeg har overbelastet min fingre, og derfor har jeg kun ganske få zoneterapitider på en uge. Derfor er det en god ide at bestille 3-4 antal behandlinger ad gangen og så afmelde, hvis der ikke er nødvendigt, frem for at du ikke kan få et forløb.

Massage

Jeg giver ikke hele kropsmassager, men som supplement til de andre terapier, kan blid nakke/rygmassage, healingsmassage samt rystemassage gives for at løsne op på stivnede muskler og kropsområder.

Tarotkort

Kortene læses som et spejlbillede af en given situa­tion og tolkes intuitivt. Her hentes svar og energi, og spørgeren deltager selv aktivt i tolkningen, så der skabes en god dialog. Jeg oplever, at vi sammen hurtigt kommer ind til sagens kerne. En visuel og spændende måde at arbejde med sig selv på!

Klarføling

Gennem mange års fysiske og psykiske terapier har jeg efterhånden udviklet en meget stærk intuition, når jeg rører fysisk ved et andet menneske. Jeg får sædvanligvis en meget klar følelse af, hvad klienten har brug for og ofte årsagen til problemet.

Kurser – Selvudviklingsgrupper

Kurser i Zoneterapi, massage, healing, aura, visualisering. Selvudviklingsgrupper med  6-8 deltagere. ”Venindeaftener” hvor jeg snakker om et enkelt emne f.eks. Tarotkort, horoskoper o.l.