Hjælp til...

IMG_0566-engel.JPG

Du kan bl.a. få hjælp og redskaber til

 • At arbejde med selvværd og selvtillid
 • At lære at acceptere dig selv, som du er
 • At arbejde med retning og fokus i dit liv
 • At ændre negative tankemønstre
 • At få fokus på dine styrkesider 
 • At blive bevidst om sammenhæng mellem følelser og krop
 • At få mere mod og handlekraft og være proaktiv
 • At undgå, eller komme dig efter, stress og udbrændthed
 • At visualisere og bruge "Tankens Kraft"
 • At arbejde med projektioner og "hente din styrke hjem"
 • At gå i Selvudvikling
 • At arbejde med tilgivelse og være kærlig mod dig selv
 • At finde magien i dit liv

I samarbejde bearbejder vi nænsomt og med respekt problematikkerne med udgangspunkt i dit liv her og nu, dine krops sansninger, følelser og tanker. Jeg lærer dig, hvordan man med kærlighed favner og tilgiver sig selv.